Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
723914
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Najczęstsze pytania

2013-06-07 13:20:35 Gall Anonim : Jak idzie podwieszanie płyty mostu? :)

Odp.: Obecnie trwa podwieszanie elementów płyty pomostu. Są one wytwarzane w wytwórni w Płocku i transportowane na plac budowy drogą wodną. Dostarczane elementy mają 10 m dł. Na budowie są one scalane w fragmenty liczące 30 m dł. i podwieszane przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych.

2013-05-31 22:25:42 bogna : witam.
pytanie jakie zadam być może już padło. W jaki sposób wjadę na most jadąc od strony z Warszawy? Pozdrawiam

Odp.: Chcąc dojechać do nowego mostu od strony Warszawy będzie należało dojechać ulicą Szosa Lubicka do Placu Daszyńskiego. Przed skrzyżowaniem wybrać lewy pas i na skrzyżowaniu skręcić w lewo. W ten sposób dojedziemy do łącznicy, którą wjedziemy początkowo na estakady dojazdowe a jadąc dalej dojedziemy do mostu.

2013-05-22 12:01:35 Kasia : Czy na nowym moście przewidziany będzie ruch pieszy, scieżka rowerowa??

Odp.: Na nowym moście są przewidziane zarówno ścieżka rowerowa, jak i chodnik. Ścieżka rowerowa będzie po lewej stronie mostu w kierunku południowym, a chodnik po prawej stronie. Zjazd i zejście będzie usytuowane na wysokości ul. Rudackiej.

2013-05-19 19:16:09 kolorowy28 : Witam, Czy na nowej przeprawie mostowej znajdą się zejścia nad Wisłę?

Odp.: W ramach inwestycji w dwóch miejscach zostaną wykonane zejścia tj. schody. Jedne z nich zostaną wybudowane z poziomu ul. Szosa Lubicka w okolicach obecnie istniejącego zaplecza promocyjnego budowy - zejście prowadzące do ul. Winnica. Drugie zejście będzie zlokalizowane na południowym brzegu Wisły, będzie ono prowadziło z poziomu trasy głównej do ul. Rudackiej. W rejonie samego brzegu rzeki nie planuje się zejść.

2013-04-19 17:44:55 rowerem przez wisłę : Na kiedy planowane są kolejne prace przy wodociągach? Chodzi o ogół czynności, które mogą mieć wpływ na braki w dostawach bądź zanieczyszczenia wody(np. zmniejszenie ciśnienia-co z kolei prowadzi do wypłukiwania brudów w instalacjach) u odbiorców końcowych?

Odp.: Wpływ na czasowe i lokalne zmniejszenie ciśnienia wody mogą mieć prace polegające na włączeniu magistrali wodociągowej w jej docelowy przebieg. Wykonawca planuje je przeprowadzić na przełomie maja i czerwca. Przy pracach tych czynne będzie obejście głównego wodociągu tzw. by pass, więc nie będzie konieczności całkowitego wyłączenia dostawy wody oraz nie powinno to powodować większych zmian w poziomie ciśnienia.

2013-04-05 21:24:14 piotr7777 : cz po zakonczeniu prac doki zostana zasypane czy nie?

Odp.:Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego z dnia 19 marca 2012 r. cyt.”… Po zakończeniu robót związanych ze scalaniem elementów stalowych mostu drogowego w Toruniu nastąpi likwidacja placu. Zostanie przywrócona pierwotna rzeźba terenu wraz z odbudowaniem całkowitym rowu melioracyjnego jak i doprowadzenie skarpy rzeki Wisły w rejonie doków do jej pierwotnego kształtu i wysokości ubezpieczenia brzegowego wraz z odbudową ostróg…”

2013-03-31 13:18:41 FAQ = All Q ? : Witam,
Poniższe pytania dotyczą transportu samochodowego.
1. Czy Drogi serwisowe przeznaczone będą tylko dla służb uprzywilejowanych czy dla wszystkich?
2. Czy Drogi serwisowe będą służy do wjazdu i zjazdu z trasy wschodniej?
3. Czy wjazd na trasę wschodnią będzie możliwy w dwóch kierunkach jazdy?
4. Czy zjazd z trasy wschodniej będzie możliwy z dwóch kierunków jazdy?

Odp.: Drogi serwisowe przejmujące ruch lokalny i umożliwiające zjazd do przyległych do niej nieruchomości, w założeniu projektu „Budowy mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w Toruniu” zostaną w odpowiednim trybie zaliczone do dróg publicznych. W związku z powyższym, na podstawie „Ustawy o drogach publicznych” będzie mógł z niej korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Z dróg serwisowych będzie możliwość zjazdu i wjazdu z trasy głównej. Wjazdy i zjazdy zaplanowane są w obu kierunkach, niemniej nie na każdym skrzyżowaniu będzie możliwe wykonanie wszystkich relacji skrętnych.

2013-03-28 15:44:35 Szymon : Czy nośność mostu wynosząca 50t nie jest za mała?

Odp.: Podstawowym parametrem mostu jest jego nośność. Nośność mostu przez Wisłę w Toruniu będzie posiadał klasą obciążenia A w PN (Polskiej Normy) – czyli został zaprojektowany w taki sposób że może być obciążany przez pojazdy o ciężarach całkowitych 50 ton. Dodatkowo projektant przewidział w obliczeniach nośności mostu, możliwość obciążenia go pojazdami specjalnymi wg. umowy standaryzacyjnej NATO tj. Stanag 2021. W przypadku mostu drogowego przez Wisłę została określona klasa Stanag 150 czyli maksymalna z możliwych 16 wojskowych klas obciążenia.

2013-03-07 14:47:44 Bolek : czy możliwy będzie w tym roku 2013 dojazd od ronda Łódzka do zjazdu w ciągu Rypińskiej w celu dojazdu do działek?

Odp.: Wykonawca deklaruje częściowe przekazanie do użytku pl. Daszyńskiego, czy fragmentu Trasy Mostowej od ul. Łódzkiej do ulicy Rypińskiej. Wykonawca potwierdził, że prace na tych odcinkach zakończą się w lipcu 2013 r., czyli w pierwotnie planowanym terminie zakończenia prac przy budowie mostu. W tej chwili odbywają się konsultacje z wykonawcą, dotyczące szczegółów technicznych związanych z możliwością oddania do wcześniejszego użytkowania odcinków, na których roboty zostaną zakończone. Omawiane są, przede wszystkim, kwestie związane z organizacją ruchu (oznakowanie, sygnalizacja świetlna) jaka będzie obowiązywała w przypadku oddania konkretnego fragmentu inwestycji do użytkowania.
Oddanie poszczególnych odcinków wiąże się z uzyskaniem decyzji na użytkowanie dla tych fragmentów inwestycji . Zostanie to poprzedzone kontrolą inspektorów nadzoru budowlanego z Bydgoszczy (WINB Bydgoszcz). Po jej przeprowadzeniu i pozytywnym odbiorze robót, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda stosowną decyzję administracyjną, która – po uprawomocnieniu – pozwoli na użytkowanie wykonanych wcześniej etapów robót. Według szacunków MZD cały proces administracyjny może potrwać do miesiąca.

2013-02-14 22:08:13 marek : Z jakiego powodu nie jest scalany drugi łuk mostu? Gdy zaistnieją odpowiednie warunki zostanie osadzony pierwszy łuk i gdyby był gotowy drugi to w tych samych warunkach można by go osadzić a tak cała procedura znowu się odwlecze.
Pozdrawiam

Odp.: Zgodnie z informacją uzyskaną od Generalnego Wykonawcy robót, ze względów technologicznych oraz z uwagi na wysoki stopień skomplikowania całego procesu nie ma możliwości scalenia jednocześnie dwóch łuków mostu.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.