Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
723914
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Najczęstsze pytania

2011-09-29 09:59:20 tolek : Czy i kiedy kamera będzie wreszcie pokazywała to co się dzieje na placu budowy? np. wykop tunelu lub budowę wyspy na Wiśle. To co jest obecnie pokazywane nie przedstawia wysiłku budowlanych!

odp.:W nawiązaniu do przesłanego zapytania informuję, że kamera nie ma możliwości technicznych pokazywania bezpośrednio prowadzonych prac w wykopie tunelu czy budowę wyspy na Wiśle. Możemy zwracać się do wykonawcy jedynie o czasowe ustawienie kamery w kierunku Wisły – widok ze skarpy bądź widok na plac Daszyńskiego.

2011-09-16 16:20:17 ght : Południowa jezdnia Sz Lubickiej z centrum w kierunku Rubinkowa przed placem Daszyńskiego ma 2 pasy ruchu. Za placem następuje zwężenie do jednego pasa ( od ronda w kierunku Rubinkowa ) co może w przyszłości powodować utrudnienia w ruchu. Czy są wobec tego plany dobudowy czwartego pasa na płd nitce Sz Lubickiej w kierunku Rubinkowa ( od wlotu ul Winnica do ul Przy Skarpie ), który byłby kontynuacją już zbudowanego ( od pl Daszyńskiego do wlotu ul Winnica ) dodatkowego pasa dla obecnego objazdu ?

Odp.: Wydział Inwestycji MZD w Toruniu nie ma planów budowy czwartego pasa ruchu w kierunku Rubinkowa.

2011-09-09 10:55:58 ght : Dlaczego budowany wylot z tunelu w ul Wschodnią jest zwężony do jednej jezdni głównej przy wieżowcu ZDZ ? Czy będzie on w ogóle przebudowany na dwujezdniowy w następnym etapie ? Chodzi mi o odcinek trasy głównej wychodzącej z tunelu ( zwężonej do jednej jezdni przy wieżowcu ZDZ do miejsca połączenia tej trasy z łącznicami idącymi od/do ronda Daszyńskiego w pobliżu ul Kalinowej ) a nie o dalszy odcinek Trasy Wschodniej na północ od ul Kalinowej, który będzie dwujezdniowy w kolejnym etapie.

Odp.:Etap budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi obejmuje swym zakresem skrzyżowanie – plac Daszyńskiego i włączenie się do istniejącej infrastruktury ulicy Wschodniej tj. po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku północ-południe. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje kolejny etap poprowadzenia drogi w kierunku północnym. Koncepcje budowy przewidują przebudowę ulicy Wschodniej do drogi dwupasowej (dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków) już od momentu wyjazdu z tunelu.

2011-09-09 08:10:15 henryk : Jakie będą wymiary budowanego tunelu pod placem Daszyńskiego. Chodzi o wysokość i szerokość tunelu. Ponieważ most będzie miał po 2 pasy w każdym kierunku, tunel powinien mieć podobnie.
W jaki sposób będzie budowany tunel pod torami tramwajowymi, czy będzie wstrzymany ruch tramwajowy, na jaki czas i kiedy to będzie/ w tym roku czy 2012r./

Odp.:Pod placem Daszyńskiego zaprojektowano tunel na dwóch odcinkach. W obu przewidziano dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Całkowita szerokość tunelu w wewnątrz to 19,0 metrów, w tym szerokość jezdni dla każdego kierunkubędzie wynosiła 7,0 m (po 3,5 metra dla jednego pasa ruchu). Wysokość tunelu wewnątrz będzie wynosić ok. 5,5 metra. Wysokość ta będzie różna ze względu na spadek poprzeczny jezdni. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót utrzymać ruch tramwajowy, (jeżeli zaistnieje uargumentowana konieczność ma możliwość wprowadzenia tymczasowego zastępczego ruchu autobusów). Realizacja tunelu pod torami tramwajowymi będzie rozpoczęta podczas kolejnej zmiany w organizacji ruchu tj. od kwietnia 2012 roku.

2011-09-04 19:33:43 torunian : Witam.
Na węźle "Łódzka" ustawiono już krawężniki i wyłonił się zarys ronda. Zdziwiony jestem że zastosowano tak wąski pas jezdni i rondo o tak małej średnicy. Duże zestawy ciężarowe i długie pojazdy mogę mieć problem ze zmieszczeniem na rondzie (jeżeli będą przez nie musieli przejeżdżać). Nie wspomnę już o małej przepustowości w związku z czym pojawią się tam korki. Jaka jest średnica zewnętrzna ronda? Czy jest ona zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie?

Odp.: Projektowana średnica zewnętrzna Ronda Łódzka będzie miała 50 metrów. Rondo zostało zaprojektowane, jako rondo średnie i spełnia zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. Zgodnie z tymi zapisami spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Rozporządzenie wskazuje do stosowania średnice ronda średniego pomiędzy 41 a 65 metrów. Ze względu na duży udział pojazdów ciężkich występujących na drodze krajowej nr 1 szerokość jezdni na rondzie wynosi 6,0 m a wewnątrz zaprojektowano pierścień szerokości 1,5 metra. Po wschodniej i zachodniej stronie ronda wydzielono łącznice dla relacji bezpośrednich, które umożliwią zjazd z ulicy Łódzkiej w kierunku mostu (w ulicę Lipnowską) jak i z ulicy Lipnowskiej na ulicę Łódzką (zjazd od strony mostu) poza jezdnią ronda.

2011-08-30 14:11:56 Patrycja : ile bedzie wynosił pas ochronny na działkach na rudaku?

Odp.: Pas ochronny między krawędzią jezdni a granicą pasa drogowego będzie wynosił około 20m z każdej strony. W pasie tym będą wykonane takie elementy jak m.in. zieleń, bardzo gęste zadrzewienie, ścieżka rowerowa i droga technologiczna do obsługi estakad.

2011-08-29 21:59:13 bogna : mam działkę na Rudaku w ogrodzie :Rudaczek: usytuowaną blisko Wisły. Do mostu będę miała ok. 100m.
Czy urząd miasta przewiduje dalsze wykupienie działek celem utworzenia strefy ochronnej wzdłuż mostu?

Odp.: Takie decyzje będą podjęte po oddaniu trasy do eksploatacji. Zostanie wykonana analiza porealizacyjna w zakresie ochrony przezd hałasem. Jeżeli z tej analizy będzie wynikało, pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, że nie będzie można dotrzymać standardów jakości środowiska, wówczas koniecznym stanie się utworzenie tzw. obszaru ograniczonego użytkowania.

2011-08-08 10:41:02 maciejwl : Na Waszej stronie jest napisane: "Budowa mostu drogowego na wysokości ul. Wschodniej to także nowy, znacznie korzystniejszy niż dotąd, przebieg przez miasto drogi krajowej nr 1."
Mamy lipiec rok 2013, jadę nowym mostem drogowym przez Wisłę w kierunku północnym, za mostem wjeżdżam w tunel i tym samym mijam rozwinięty, ciekawy węzeł na placu Daszyńskiego, po chwili wyjeżdżam z tunelu i co dalej - stoję w korku? Jadąc np. do Chełmna, którędy cały ruch samochodów będzie kierowany?
Boję się, że kolosalne korki będą na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Skłodowskiej-Curie, gdyż nikt nic nie mówi o dalszym przebiegu drogi krajowej nr 1 w kierunku północnym i terminie realizacji :(

Odp.:Obecnie kolejny odcinek Trasy Wschodniej – od ulicy Wschodniej do ulicy Grudziądzkiej jest na etapie projektowania. Trwa rozważanie wyboru wariantu ostatecznego przebiegu trasy. W dalszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu wybór wykonawcy projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Początek realizacji tego odcinka jest planowany na 2015 rok. Do tego czasu ruch pojazdów z mostu będzie kierowany istniejącymi ulicami tj. tunelem w ulicę Wschodnią, ulicą Żółkiewskiego bądź Szosą Lubicką.

2011-08-02 10:09:56 zdzislaw57 : Nowa trasa mostowa nie będzie miała węzła na przecięciu z ulicą Rudacką, co znacznie ograniczy możliwości dojazdu z mostu im. gen. Zawackiej do dworca głównego. Z jednej z mapek zamieszczonych na tej stronie wynika, że ulica Rypińska będzie przedłużona przez tory kolejowe w kierunku Podgórza (połączona z ulicą gen. Hallera). Umożliwiłoby to w miarę dogodny dojazd do dworca ulicą Hallera lub Strzałową. Czy taka inwestycja jest planowana w dająym się przewidzieć czasie?

Odp.:W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwała RMT nr 1032/06 z dnia 18.05.2006 r.) wskazano połączenie osiedli po lewej i prawej stronie linii kolejowej poprzez drogę zbiorczą. Rozwój układu drogowego zakłada rozbudowę ul. Rypińskiej (droga zbiorcza) w kierunku zachodnim do ul. Hallera. Należy jednak nadmienić, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta określa kierunki rozwoju miasta w przyszłości. Dokument ten nie wskazuje terminu ich realizacji. W związku z tym, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, w jakim terminie inwestycja o którą Pan pyta będzie realizowana.

2011-08-01 00:12:29 ght : Czy w związku ze zmianą miejsca wytwarzania konstrukcji stalowej mostu ( Płock zamiast Chojnic ), planuje się dostarczenie tych elementów na barce Wisłą do Torunia ?

Odp.: W związku ze zmianą podwykonawcy konstrukcji stalowej dla mostu
głównego nie przewiduje zmiany sposobu dostawy elementów. Elementy łuków mostu
dostarczone będą transportem drogowym na plac do scalania
usytuowany przy podporze 13/14, natomiast elementy pomostu
najprawdopodobniej dostarczane będą drogą wodną i montowane ( podciągane do
góry ) z pontonów.

<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.