Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
704351
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Nowy most a środowisko


Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi nie ma znaczącego wpływu na dolinę rzeki Wisły -wynika z badań toruńskich i bydgoskich naukowców, którzy przez 3 lata obserwowali faunę i środowisko w okolicy tej inwestycji.

Teren budowy nowego mostu drogowego był nie tylko placem budowy, ale także polem badawczym naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy w trakcie realizacji tej inwestycji prowadzili badania wpływu przeprawy mostowej na dolinę rzeki Wisły, a w szczególności na jej środowisko przyrodnicze. Programy badawcze, które realizowały uczelnie były wynikiem porozumienia, jakie Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zawarł z uczelniami we wrześniu 2011 roku.


Badania były prowadzone równolegle z pracami budowlanymi i zakończyły się we wrześniu 2014 roku. -Pozwoliło to na uzyskanie unikalnych wyników i obserwacji dotyczących wpływu realizacji dużej inwestycji liniowej na obszary Natura 2000 w Dolinie Dolnej Wisły. Uzyskane w trakcie 3-letnich obserwacji wyniki wskazują na brak znaczącego wpływu budowy mostu na obserwowane elementy środowiska przyrodniczego doliny Wisły.-powiedział Wiesław Tomaszewski, koordynator projektu.


1


3
                                       Na zdjęciu prof. Andrzej Przystalski z UMK

Toruńscy naukowcy pod kierunkiem prof. Andrzeja Przystalskiego zajęli się badaniem zmian wybranych gatunków fauny. – Celem projektu było określenie przestrzennego zasięgu oddziaływania budowy mostu drogowego na faunę kręgowców, w tym w szczególności na ptaki dla których dolina Wisły jest szlakiem migracji i ostoją ptasią o randze europejskiej, chronioną w ramach wspólnotowego programu Natura 2000. Poza ptakami w ramach tego projektu badana była także herpetofauna (płazy i gady) bytująca w rozlewiskach i starorzeczach w dolinie Wisły oraz chiropterofauna (nietoperze), dla której siedliskiem i miejscem występowania jest pobliski Fort XV, po stronie lewobrzeżnej mówi na temat toruńskiego projektu prof. Andrzej Przystalski.
- Plac budowy, z obszernym placem montażowym przęseł, zajął pewną przestrzeń brzegu prawego, przy czym w uzgodnieniu z przyrodnikami ograniczono obszar zajęcia starorzeczy, tj. zbiorników wodnych będących miejscami bytowania i rozwoju płazów. W rejonie budowy (poza placem budowy) rozwieszono ok.300 skrzynek lęgowych dla ptaków, których zasiedlenie było przedmiotem badań ornitologów. Na podstawie badań nie zaobserwowano, aby prowadzone prace budowlane ograniczały żerowanie, odpoczywanie i przemieszczanie się ptaków na obszarze doliny Wisły-mówił podsumowując prace swojego zespołu prof. Przystalski.
Z kolei bydgoscy naukowcy zajęli się oceną zmian wybranych elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego doliny Wisły. Zespół pracował pod kierownictwem prof. Zygmunta Babińskiego. -Zbadaliśmy wpływ budowy mostu na stosunki hydrograficzne i hydrologiczne rzeki Wisły, a w szczególności określiliśmy zasięg oddziaływania podpór mostu i estakady na warunki przepływu wód i procesy korytowe, w tym na ruch rumowiska rzecznego. Obserwacje objęły także strefę brzegową, w tym w szczególności skarpę brzegu prawego Wisły, dla określenia ewentualnego wpływu konstrukcji mostowych na stabilność i umocnienie brzegów rzeki. - wyjaśnia prof. Zygmunt Babiński.


1
                                         Na zdjęciu prof. Zygmunt Babiński

- Ocenia się, że zmiany morfodynamiczne koryta Wisły w strefie budowy nowego mostu mieszczą się w granicach przekształceń dna (przegłębień) spotykanych poniżej innych mostów w tym kolejowego w Toruniu, a wyspa centralna (podpora centralna mostu) nie wpływa istotnie na ruch rumowiska rzecznego- mówił podsumowując prace zespołu prof. Zygmunt Babiński. Zespół bydgoskich naukowców prowadził równolegle obserwacje terenów zalewowych. W tej kwestii nie stwierdzono żadnych niekorzystnych dla środowiska zjawisk.


Prezydent Michał Zaleski podziękował zespołom badawczym. -Wyniki niezależnych badań potwierdzają, że budowa mostu drogowego w Toruniu nie wpłynęła negatywnie na środowisko naturalne. Dziękuję bardzo za prace badawcze grup dwóch uniwersytetów z sąsiednich miast – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. Mamy nadzieję, że jako miasto będziemy współpracować przy innych projektach. Zawsze jesteśmy zainteresowani poznaniem skutków oddziaływania inwestycji miejskich na środowisko przyrodnicze.


4


5


Biorący udział w spotkaniu Włodzimierz Ciepły, dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy podkreslał, że wyniki potwierdzają, że budowa mostu drogowego w Toruniu pod względem środowiskowym była prowadzona bezpiecznie.
-Przyroda potrafiła sobie dać radę z tą inwestycją. Badania potwierdzają, że jest to wzorcowo przygotowana inwestycja. Jedyna w regionie, a może i w kraju z taką obsługą naukową. Życzyłbym sobie, aby współpraca z innymi gminami, które realizują inwestycje drogowe, układała się na takim poziomie jak z MZD w Toruniu-mówił podczas spotkania Włodzimierz Ciepły, dyrektor RDOŚ w Bydgoszczy.

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.