Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
726243
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Ankiety

ANKIETA nr 1

Ankieta dotycząca inwestycji pn.”Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” była realizowana w ramach prezentacji makiety projektu w miejscach publicznie dostępnych na terenie Torunia. Głównym celem badania było uzyskanie wiedzy na temat stosunku mieszkańców do realizowanej inwestycji oraz ich zapatrywanie się na tego rodzaju formy promocji. Badanie było przeprowadzone w oparciu o anonimowy kwestionariusz ankiety. Uzyskano 297 prawidłowo wypełnionych ankiet. Badanie ankietowe było przeprowadzone w okresie od 30 marca do 30 maja 2010 r. Ankieta zawiera 10 pytań z czego 3 stanowią  metryczkę. Większość pytań to pytania zamknięte. Główne analizowane czynniki dotyczące cech społeczno – demograficznych badanej grupy obejmowały płeć, wiek i pochodzenie.
Zdecydowanie znaczna część badanych respondentów deklarowała miasto jako miejsce pochodzenia tylko 10% biorących udział w ankiecie to mieszkańcy wsi. Wśród respondentów 45 % stanowiły kobiety a 55% mężczyźni.

Z grupy badanych respondentów ze względu na wiek, przy podziale na 6 grup wiekowych  większość biorących udział w badaniu zalicza się do grupy wiekowej 20-30 lat. Stanowią oni 30% ogółu badanych. Następną najliczniejszą grupę stanowili ankietowani w wieku 31-40 lat. Najmniej respondentów wypełniających ankietę było w grupie osób poniżej 20 lat. Różnice pomiędzy pozostałymi grupami wiekowymi są niewielkie.

Na postawione pytań czy prezentowana makieta przybliżyła wyobrażenie  o realizowanym przedsięwzięciu i czy respondenci mieli świadomość o wielkości planowanego przedsięwzięcia ankietowani najczęściej odpowiadali, że Tak. Takich odpowiedzi w przypadku pierwszego pytania udzieliło, aż 67% respondentów w stosunku do ogółu badanych, a 39%  pozytywnych odpowiedzi padło w pytaniu drugim.

Następnie respondenci zostali zapytani o elementy inwestycji, które ich zdaniem robią największe wrażenie. Mogli oni wybierać pomiędzy mostem, estakadami, węzłami bądź podać inne elementy, które dostrzegli na makiecie i które uznali za najciekawsze. Zdaniem ankietowanych największe wrażenie robi główny element planowanej inwestycji a mianowicie most. 45% uznało go za najciekawszy obiekt inżynierski. Porównywalnie natomiast zaopiniowano pozytywnie  estakady – 39% i węzły komunikacyjne 34%.

Na pytanie ankietowe: czy uważa Pan/Pani udostępnienie makiety w miejscach publicznie dostępnych za dobry pomysł?- respondenci odpowiedzieli aż w 82%, że Tak. Na tej podstawie można stwierdzić, iż realizacja promocji w takiej formie bardzo odpowiada społeczności. Wszystko co można obejrzeć, dotknąć i jest publicznie dostępne wzbudza ogromne zainteresowanie ludzi i działa na ich wyobraźnię.

Zdecydowanej większości respondentów zaprezentowana makieta się podobała. Takie zdanie wyraziło 64% ankietowanych, a 29% swój stosunek do makiety określiło jako Raczej tak. Jak wynika z badania makieta została odebrana bardzo pozytywnie przez respondentów. Bardzo niewielki procent uczestników badania wyraziło swój negatywny pogląd na temat wizualnego odbioru prezentowanego modelu projektu.

Pytanie ankietowe, które nakazywało chwilę zastanowienia dotyczyło wyboru przez respondentów najlepszej, ich zdaniem lokalizacji prezentowanej makiety. Spośród wszystkich wymienionych lokalizacji zdecydowanie pierwsze miejsce przypadło Galerii Handlowej Copernicus. 78% ankietowanych uważa, że jest to najlepsza lokalizacja makiety. Niewiele mniejszy procentowo udział respondentów bo 71% wskazało na Galerię Handlową Bielawy. Następnie 63% badanych podało lokalizację w Cinema City. W dalszej kolejności respondenci wskazali lokalizację na toruńskich uczelniach. 60% oddało swój głos na Uniwersytet Mikołaja Kopernika a 56% na Wyższą Szkołę Bankową. Za najmniej odpowiadającą ankietowanym lokalizację uznano Klub Kameleon-38%. Z podanych wyników można wnioskować, iż podobnie jak w większości innych organizowanych imprez publicznych,  największym zainteresowaniem cieszą się te organizowane w centrach handlowe.

Respondentom zadano jeszcze jedno ważne, z punktu realizacji inwestycji, pytanie. Poproszono mianowicie ankietowanych o przedstawienie ich stanowiska w sprawie realizowanego projektu. Respondenci mieli do wyboru tylko dwie odpowiedzi: Pozytywne lub Negatywne. 95% badanych wyraziła pozytywną opinię na temat realizowanej inwestycji. Zdecydowana większość podkreśliła konieczność budowy nowego mostu, który poprawi komunikację na terenie Torunia. Realizacja nowych inwestycji, zdaniem respondentów to szansa rozwoju miasta. Budowa nowego mosty jak wynika z opinii ankietowanych ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom lewobrzeżnej części miasta dojazd do pracy, szkoły oraz powrót do domu. Dla ankietowanych wyrażających swój pozytywny stosunek,  realizacja tego przedsięwzięcia to przede wszystkim codzienne życie bez korków.

Sonda nr 11

 

- - -

W krótkiej sondzie, w której zadano pytanie o tonaż jednego łuku mostu udział wzięło 896 respondentów. 71% z nich udzieliło prawidłowej odpowiedzi i wykazało się wiedzą na temat parametrów technicznych budowanego mostu. 632 respondentów wie, że jeden łuk mostu waży 2,7, tys. ton.

122 osoby, które stanowią 14% wszystkich respondentów odpowiedziało, że tonaż jednego łuku wynosi 2,4, tys. ton. Byli oni bliscy prawidłowej odpowiedzi. Natomiast 13% odpowiadających na zadane pytanie wybrało odpowiedź wskazującą wagę 5,5 tys. ton. Przypomnijmy, iż taka wagę osiągają łącznie dwa przęsła mostu. Pozostałe 2% udzieliło błędnej odpowiedzi.

Sonda nr 10

  

Większość Respondentów odpowiadając na pytanie dotyczące nazwy obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu ul. Rypińskiej w równym stopniu stwierdziła, że w ciągu ul. Rypińskiej znajdowac się bęzie Wiadukt nad koleją i przejście podziemne. Rzeczywiście obydwa te obiekty znajdują się w jednej linii trasy mostowej, w bliskiej odległości od siebie, jednak tylko jeden z nich znajduje się w ciągu ul. Rypińskiej i jest to przejście podziemne. Natomiast wiadukt nad koleją znajduje się w okolicy ul. Lipnowskiej, Dwrernickiego. 23% ogółu sądzi, że w ciągu ul. Rypińskiej przebiega lewobrzeżna estakada E4. Niestety nie jest to prawdą, ponieważ ten element trasy mostowej znajduje się na terenie byłych ogródków działkowych i kończy się na ul. Rudackiej. Estakady to obiekty inżynierskie budowane nad przeszkodami terenowymi, w przypadku tej inwestycji są to tereny zalewowe. 13% Respondentów odpowiedziało, że w ciągu wskazanej ulicy przebiega tunel. Można uznać, że część z birących udział w sondzie osób może nazywać przejście podziemne tunelem, ponieważ takie określenie stosuje się w mowie potocznej na większość obiektów zbudowanych pod ziemią. W sondzie udzał wzięło 458 Respondentów. Wywnioskować na jej podstawie można, że lewobrzeżny teren budowy stanowi większą tajemnicę dla uczestników sondy. Pamiętajmy, że na lewobrzeznym terenie budowy znajdują się następujące obiekty począwszy od nabrzeża Wisły: estakady lewobrzeżne, przejście podziemne, wiadukt nad koleją i rondo Łódzka.

 


 


 


SONDA nr 8


- - -


Z poniższej sondy wynika, że 82% jej uczestników wiedziało z jakiego programu operacyjnego projekt budowy mostu drogowego w Toruniu otrzymał dofinansowanie. W kolejnej sondzie zapytaliśmy Respondentów czy wiedzą jaka jest wysokośc dofinansowania. Tylko 62% Respondentów odpowiedziało prawidłowo i zaznaczyło kwotę 327,01 mln zł.  Spora część Respondentów zaznaczyła kwotę 548 mln zł, co stanowilo 20% wszystkich uczestników sondy. Pozostałe odpowiedzi nie przekraczały 15%. W sondzie uzyskano 1584 odpowiedzi. 


 


SONDA nr 7


- - -


Sprawdzając wiedzę Internautów na temat  znajomości nazwy programu operacyjnego, z którego jest dofinansowany projekt pn.:"Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi" wynika, że 82% odpowiedziało prawidłowo i  wskazało POIiŚ. Natomiast zdaniem 14% Respondentów dofinansowanie pochodzi z PO RPO. W sondzie wzięły udział 232 osoby.   


 


SONDA nr 6

Uczestnicy sondy w 77 % są przekonani, iż nowy most w Toruniu będzie zbudowany z dwóch przęseł. Oczywiście mają rację. Nowy most w Toruniu będzie zbudowany z dwóch przęseł łukowych, każde o długości 270 metrów. Pozostali Respondenci , ktrzy podali inna niż 2 liczbę przęseł byli w błędzie.

 


SONDA nr 5

55% Respondentów udzieliło prawidłowej odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące wskazania terminu zakończenia budowy nowego mostu od dnia podpisania umowy z generalnym wykonawcą tj. 14.10.2010 r. Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG i Hermann Kirchner Polska podpisało umowę na 32 miesiące. Tyle czasu zajmnie generalnemu wykonawcy wybudowanie mostu, pozostałych obiektów inżynierskich i dróg dojazdowych.
 

SONDA nr 4
Zdecydowana większość Internautów wykazała się doskonałą znajomością tematu. Aż 82% pytanych odpowiedziało, że inwestycja mostowa ubiega się o dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostali, czyli łącznie 18% Internautów udzieliła błędnych odpowiedzi zaznaczając jedną z pozostałych trzech możliwości.

 


SONDA nr 3Zdaniem Internautów pieniądze na budowę mostu powinny pochodzić z funduszu europejskiego bądź z budżetu państwa. Tylko niewielka część głosujących wskazała  na budżet miasta.  Obecnie projekt pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

SONDA nr  2

Według zdecydowanej większości Internautów  termin zakończenia  budowy nowego mostu w Toruniu powinien przypadać na koniec 2011 roku. Dziś wiadomo, że planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2013. Takie zdanie podzielało tylko 7% uczestników sondażu.

SONDA nr 1


Internauci mając do wyboru 5 kolorów nowego mostu, najchętniej widzieliby most pomalowany na kolor niebieski. Pozostałe, dwie równorzędne odpowiedzi wskazują na kolor ceglasty i zielony. Jakiego koloru rzeczywiście będzie nowy most pokaże przyszłość.
Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.